Thi Giới thiệu sách nhân ngày hội đọc sách

Thi Giới thiệu sách nhân ngày hội đọc sách
Thi giới thiệu sách các khối 6,7,8,9, mỗi khối là một đội thi 
1. Nguyễn Thị Cẩm Tú Đại diện cho đội khối 9
2. Nguyễn Thị  Trúc Như ĐD cho  đội thi  khối 8
3. Trần Thị Bảo nhi ĐD cho đội thi  khối 7
4. Trương Thị hương An ĐD cho đội thi khối 6