KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC 23-24

KẾ HOẠCH
Triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục

Số kí hiệu 08/KH-PBP
Ngày ban hành 09/08/2023
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo Dục
Người ký Mai Văn Lực

Nội dung

1. Tiếp tục thể chế hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, những vấn đề về kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
2. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, tiêu cực, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, tiêu cực; Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…
3. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với viên chức trong công tác kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích. Xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị về PCTN.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây