Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 08/KH-PBP 09/08/2023 KẾ HOẠCH
Triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục
2 01/KH-PBP 18/01/2024 Kế hoạch phòng chống tham nhũng
3 13/KH-PBP 02/10/2023 KẾ HOẠCHCông tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáoNăm học 2023 - 2024
4 12/KH-PBP 02/10/2023 KẾ HOẠCH
“Nói không với hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới và bạo lực học đường”
Năm học 2023-2024
5 11/KH-PBP 25/09/2023 kế hoạch trường học hạnh phúc
6 09/KH-PBP 04/09/2023 KẾ HOẠCHKiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
7 10A/KH-PBP 04/09/2023 Kế hoạch thực hiện 3 công khai theo TT 36
8 18/KH-PBP 21/09/2022 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2022-2023
9 57/QĐ-PBP 21/09/2022 Quy chế dân chủ năm học 2022-2023
10 14/BC-TTND 21/09/2022 BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND NĂM HỌC 2022-2023
11 23/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạchtriển khai Chương trình phòng, chống tội phạm trong và ngoài nhà trường năm học 2022-2023
12 24/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2022-2023
13 71/QĐ-PBP 24/09/2022 Quyết định V/v Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Nhà trường với Ban chấp hành CÔng đoàn năm học 2022-2023
14 22/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2022-2023
15 17/KH-PBP 06/09/2022 Kế hoạch và quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
16 16/BC-PBP 21/09/2022 Báo cáo và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây