STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06/BC-PBP 21/05/2024 BÁO CÁO
Tổng kết việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết
tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2 04/BC-PBP 16/05/2024 BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học
năm học 2023-2024
3 01/KH-PBP 18/01/2024 Kế hoạch phòng chống tham nhũng
4 02/BC-PBP 10/01/2024 BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, học kì I
năm học 2023-2024 – cấp THCS
5 34/QĐ-PBP 02/11/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ cho học sinhNăm học 2023-2024
6 13/KH-PBP 02/10/2023 KẾ HOẠCHCông tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáoNăm học 2023 - 2024
7 12/KH-PBP 02/10/2023 KẾ HOẠCH
“Nói không với hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới và bạo lực học đường”
Năm học 2023-2024
8 38A/QĐ-PBP 27/09/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế, tiêu chuẩn, tiêu chí “Trường học hạnh phúc”
Năm học 2023-2024
9 11/KH-PBP 25/09/2023 kế hoạch trường học hạnh phúc
10 10/KH-PBP 24/09/2023 Kế hoạch giáo dục nhà trường
11 01/NQ-PBP 24/09/2023 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NH 2023-2024
12 36/QĐ-PBP 24/09/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc Ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2023-2024
13 37-QĐ-PBP 24/09/2023 QUYẾT ĐỊNHVề việc Ban hành Quy chế làm việc của trường THCS Phan Bá Phiến
14 35/QĐ-PBP 24/09/2023 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt độngcủa trường THCS Phan Bá Phiến năm học 2023-2024
15 10A/KH-PBP 04/09/2023 Kế hoạch thực hiện 3 công khai theo TT 36
16 09/KH-PBP 04/09/2023 KẾ HOẠCHKiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
17 KHCM 03/09/2023 Kế hoạch tổ chuyên môn
18 08/KH-PBP 09/08/2023 KẾ HOẠCH
Triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục
19 06/BC-PBP 18/05/2023 báo cáo tổng kết năm hoc 2022-2023
20 03/KH-PBP 28/02/2023 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030 (kế hoạch bổ sung) nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
21 01/BC-PBP 05/01/2023 Báo cáo sơ kết HKI năm học 2022-2023
22 01/QU-PBP 11/10/2022 QUY ƯỚC NẾP SỐNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC 2022-2023
23 71/QĐ-PBP 24/09/2022 Quyết định V/v Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Nhà trường với Ban chấp hành CÔng đoàn năm học 2022-2023
24 25/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong trường THCS Phan Bá Phiến năm học 2022-2023
25 24/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2022-2023
26 23/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạchtriển khai Chương trình phòng, chống tội phạm trong và ngoài nhà trường năm học 2022-2023
27 22/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2022-2023
28 61/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
29 62/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM 2022-2023
30 18/KH-PBP 21/09/2022 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2022-2023
31 14/BC-TTND 21/09/2022 BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND NĂM HỌC 2022-2023
32 57/QĐ-PBP 21/09/2022 Quy chế dân chủ năm học 2022-2023
33 16/BC-PBP 21/09/2022 Báo cáo và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
34 01/NQ-PBP 21/09/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2022-2023
35 20/KH-PBP 21/09/2022 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023
36 17/KH-PBP 06/09/2022 Kế hoạch và quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây