THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2023-2024

Thông báo xếp loại viên chức

Số kí hiệu 16/TB-PBP
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/05/2024
Thể loại BÁO CÁO
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo Dục
Người ký Mai Văn Lực

Nội dung

      UBND HUYỆN NÚI THÀNH

TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/TB-PBP

  
Tam Tiến, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Kết quả đánh giá xếp loại viên chức, người lao động năm học 2023-2024
                   
Căn cứ Nghi định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020, Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ Công văn số 100/PGDĐT ngày 15/5/2024 về Hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành;
                     Căn cứ biên bản cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2023-2024, Trường THCS Phan Bá Phiến thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2023-2024 như sau:
TT Họ và tên Chức vụ Đánh giá xếp loại
năm học 2022-2023
Ghi chú
1 Hồ Triệu Dũng Phó HT Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
3 Nguyễn Hồng Rin Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
4 Trần Thị Thúy Hoanh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
5 Nguyễn Đức Nghiễm Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
6 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
7 Đoàn Thị Ngọc Triều Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
8 Nguyễn Thị Ngọc Lành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
9 Phan Nhất Khoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
10 Nguyễn Thanh Trai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
11 Phạm Ngọc Phương Linh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
12 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
13 Trần Anh Thuấn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
14 Huỳnh Thị Lệ Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
15 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
16 Huỳnh Thị Xuân Nương Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
17 Đinh Thị Châu Tú Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
18 Phan Thị Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
19 Nguyễn Hoàng Trinh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
20 Phạm Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
21 Hồ Văn Bốn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
22 Lê Thị Bé Tuyết Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
23 Nguyễn Hùng Tam Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
24 Mai Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
25 Phạm Thị Như Thuý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
26 Huỳnh Kim Thảnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
27 Lê Thị Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
28 Lê Thị Lựu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
29 Lê Thị Bích Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
30 Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
31 Huỳnh Quang Tỉnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
32 Trần Hoàng Thi Thi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
33 Bùi Thị Ry Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
34 Trương Thị Mỹ Lệ Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
35 Huỳnh Văn Nơi Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
36  File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "BÁO CÁO"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây