Văn bản theo người ký: Mai Văn Lực

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/NQ-PBP 24/09/2023 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NH 2023-2024
2 10/KH-PBP 24/09/2023 Kế hoạch giáo dục nhà trường
3 06/BC-PBP 18/05/2023 báo cáo tổng kết năm hoc 2022-2023
4 01/BC-PBP 05/01/2023 Báo cáo sơ kết HKI năm học 2022-2023
5 20/KH-PBP 21/09/2022 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023
6 03/KH-PBP 28/02/2023 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030 (kế hoạch bổ sung) nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
7 01/QU-PBP 11/10/2022 QUY ƯỚC NẾP SỐNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC 2022-2023
8 01/NQ-PBP 21/09/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2022-2023
9 62/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM 2022-2023
10 61/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
11 18/KH-PBP 21/09/2022 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2022-2023
12 57/QĐ-PBP 21/09/2022 Quy chế dân chủ năm học 2022-2023
13 14/BC-TTND 21/09/2022 BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND NĂM HỌC 2022-2023
14 23/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạchtriển khai Chương trình phòng, chống tội phạm trong và ngoài nhà trường năm học 2022-2023
15 24/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2022-2023
16 25/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong trường THCS Phan Bá Phiến năm học 2022-2023
17 71/QĐ-PBP 24/09/2022 Quyết định V/v Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Nhà trường với Ban chấp hành CÔng đoàn năm học 2022-2023
18 22/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2022-2023
19 17/KH-PBP 06/09/2022 Kế hoạch và quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
20 16/BC-PBP 21/09/2022 Báo cáo và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây