Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/NQ-PBP 24/09/2023 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NH 2023-2024
2 10/KH-PBP 24/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NH 2023-2024
3 06/BC-PBP 18/05/2023 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023
4 01/BC-PBP 05/01/2023 BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
5 20/KH-PBP 21/09/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
6 03/KH-PBP 28/02/2023 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2020-2025 ĐỊNH HƯỚNG 2030
7 01/QU-PBP 11/10/2022 QUY ƯỚC NẾP SỐNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC 2022-2023
8 01/NQ-PBP 21/09/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2022-2023
9 62/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM 2022-2023
10 61/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
11 18/KH-PBP 21/09/2022 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 2022-2023
12 57/QĐ-PBP 21/09/2022 QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023
13 14/BC-TTND 21/09/2022 BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND NĂM HỌC 2022-2023
14 23/KH-PBP 24/09/2022 Kế hoạchtriển khai Chương trình phòng, chống tội phạm trong và ngoài nhà trường năm học 2022-2023
15 24/KH-PBP 24/09/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
16 25/KH-PBP 24/09/2022 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM HỌC 2022-2023
17 71/QĐ-PBP 24/09/2022 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
18 22/KH-PBP 24/09/2022 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC NĂM HỌC 2022-2023
19 17/KH-PBP 06/09/2022 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-0223
20 16/BC-PBP 21/09/2022 BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây