Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023

Thứ hai - 17/10/2022 22:16
Kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn 344-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của GDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023;
Căn cứ các Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020  của Bộ GDĐT V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; 4612/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 1814/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2022 Hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Căn cứ Công văn số 488/PGDĐT ngày 06/0/2022 của Phòng GDDDDT  V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023  và Công văn số 523/PGDĐT ngày 07/9/2022 của Phòng GDĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023.
Trường THCS Phan Bá Phiến xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
 

Nguồn tin: Trường THCS Phan Bá Phiến - huyện Núi Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


truonghoc edu vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây