LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN - NÚI THÀNH

 •   05/09/2023 06:31:08 AM
 •   Đã xem: 790
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM” LẦN THỨ 2 NĂM 2023

 •   17/04/2023 09:24:32 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

ĐÊM DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, 90 NĂM THÀNH LẬP PHỦ ỦY TAM KỲ, 40 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN NÚI THÀNH

 •   25/03/2023 11:17:24 PM
 •   Đã xem: 745
 •   Phản hồi: 0
ĐÊM DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2023), 90 NĂM THÀNH LẬP PHỦ ỦY TAM KỲ, 40 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN NÚI THÀNH

"TẾT TRỒNG CÂY - ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ" XUÂN QUÝ MÃO 2023

 •   03/02/2023 10:33:19 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng GDĐT Núi Thành, trường THCS Phan Bá Phiến ra quân thực hiện phong trào "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO ƯU TÚ" CỦA THÀY NGUYỄN ĐỨC NGHIỄM - TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN

 •   23/12/2022 09:14:40 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Bản khai thành tích đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú" của thầy giáo Nguyễn Đức Nghiễm

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN NHIỆM KỲ 2022-2023

 •   27/10/2022 10:05:58 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quyết định số 05/HĐ/ĐTN, ngày 21/12/2021 của Đoàn xã Tam Tiến về Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị chi Đoàn. Thực hiện theo kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 1/10/2022 của BCH Chi đoàn trường về Tổ chức Đại hội chi đoàn trường THCS Phan Bá Phiến, nhiệm kỳ 2022-2023. Được sự cho phép của Chi bộ, BGH trường THCS Phan Bá Phiến, BTV Đoàn xã Tam Tiến, ngày 19/10/2022, chi đoàn trường THCS Phan Bá Phiến đã long trọng tổ chức Đại hội chi đoàn, nhiệm kỳ 2022-2023.

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

 •   13/01/2022 02:19:04 AM
 •   Đã xem: 1135
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN

 •   04/11/2021 08:29:07 AM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0

QUY CHẾ PHỐI HỢP

 •   29/10/2021 03:09:30 AM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
QUY CHẾ PH GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BCH CÔNG ĐOÀN, QUY CHẾ PH GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG, KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ TRẠM Y TẾ XÃ

KẾ HOẠCH AN NINH TRƯỜNG HỌC NĂM 2021-2022

 •   29/10/2021 02:37:41 AM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH, QUY CHẾ PHỐI HỢP , QUYẾT ĐỊNH, CAM KẾT AN NINH TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 2021-2022

 •   29/10/2021 01:54:51 AM
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0
TOÀN BỘ HỒ SƠ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC NĂM 2021-2022

HỒ SƠ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

 •   17/10/2021 11:57:25 PM
 •   Đã xem: 521
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO VÀ MÃ MINH CHỨNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA CỦA TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG COVID-19

 •   17/10/2021 11:52:38 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG COVID - 19 CỦA TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI

 •   17/10/2021 11:47:56 PM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA CÁC TỔ

 •   17/10/2021 11:40:17 PM
 •   Đã xem: 485
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG

QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ LÀM VIỆC

 •   02/10/2021 03:02:10 AM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động
của trường THCS Phan Bá Phiến năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN

- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc;
- Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Để thực hiện tốt QCDC trong trường;
- Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường,

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

 •   02/10/2021 02:57:57 AM
 •   Đã xem: 1208
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2020-2021.
Phương hướng thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 3699/ BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 1751/SGDĐT- GDTrH, ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 1707/SGDĐT- GDTrH, ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022;
- Căn cứ Hướng dẫn số: 159/PGDĐT, ngày 09 tháng 09 năm 2021 của phòng GD&ĐT Núi Thành về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;
- Căn cứ tình hình Kinh tế - Xã hội của của địa phương, trường THCS Phan Bá Phiến xây dựng kế hoạch năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

KÊ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021-2022

 •   21/09/2021 12:13:04 AM
 •   Đã xem: 3472
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch KTNB

Các tin khác


truonghoc edu vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây