KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thứ tư - 31/03/2021 22:41
Căn cứ công văn số 2034/SGDĐT ngày 26/11/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và thực hiện hồ sơ điện tử;
Căn cứ công văn số 12/PGDĐT ngày 26/01/2021 của PGDĐT huyện Núi Thành về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường;
    PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 09 /KH-PBP                             Tam Tiến, ngày 30 tháng 01 năm 2021
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ công văn số 2034/SGDĐT ngày 26/11/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc  xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và thực hiện hồ sơ điện tử;
Căn cứ công văn số 12/PGDĐT ngày 26/01/2021 của PGDĐT huyện Núi Thành về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường;

PHẦN A: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Môi trường bên trong
1. Quy mô trường, lớp học:
Trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến huyện Núi Thành được thành lập vào tháng 9/2007 theo Quyết định số: 3139/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của UBND huyện Núi Thành. Trường đóng chân tại vị trí cách trung tâm của huyện khoảng 40 km về phía Bắc. Trong những năm qua trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt của huyện, tỉnh, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh.
  Năm 2012 Trường THCS Phan Bá Phiến đã được UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2018 được Sở GD&ĐT Quảng Nam kiểm tra và công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược của trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Núi Thành về đổi mới giáo dục phổ thông.  Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, trường THCS Phan Bá Phiến xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau.
Dự kiến số lượng lớp, học sinh 5 năm tới:
Năm học 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Số HS 628 609 600 616 610
Số lớp 16 15 15 15 15
2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
2.1 Số lượng, trình độ đào tạo:
Nội dung CBQL Giáo viên Nhân viên  
HT PHT TC Biên chế Hợp đồng TC Biên chế Hợp đồng Ghi chú
Số lượng 01 01 28 28 0 05 04 01 HĐ bảo vệ
Đạt chuẩn 01 01 18 18 0 03 03 0  
Trên chuẩn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: (năm học: 2019-2020)
  CBQL Giáo viên Ghi chú
TS 01 31  
Mức XL Đạt Khá Tốt Đạt Khá Tốt  
0 0 02 00 02 26  

3. Chất lượng giáo dục toàn diện:
3.1 Chất lượng hai mặt giáo dục: (05 năm gần nhất)
Số liệu Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020
Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi 19,85 16,98 16,78 13,36 14,99
Tỷ lệ học sinh xếp loại khá 36,76 40,57 38,76 37,9 40,39
Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém 2,5 4,25 4,4 5,34 1,59
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt 85,59 85,69 85,67 85,48 89,42
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá 13,97 13,84 13,36 13,69 10,58
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình 0,44 0,31 0,81 0,83 0
Tổng số học sinh giỏi cấp tỉnh 3 1 1 2 2
Tỷ lệ chuyển cấp 100% 100% 100% 100% 100%
3.2 Các hoạt động giáo dục khác:
Ngoài các hoạt động trên lớp, nhà trường còn rất chú trọng tổ chức các hoạt động NGLL, trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với điều kiện của nhà trường. Việc thực hiện các hoạt động này luôn nhận được sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Thông qua các hoạt động đã hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh; phát triển, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung quanh; hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống, kỹ năng sống và các năng lực cần thiết.
4. Cơ sở vật chất: (Đối chiếu với quy định tối thiểu tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020)
Loại công trình Tình hình hiện có So với TT 13 Ghi chú
P. Hiệu trưởng 01 Đảm bảo Bán kiên cố
P.P. Hiệu trưởng 01 Đảm bảo Bán kiên cố
Văn phòng 01 Đảm bảo Bán kiên cố
P. Bảo vệ 01 Đảm bảo Bán kiên số
Khu vệ sinh GV 02  Đảm bảo Bán kiên cố
Khu để xe của GV 01 Đảm bảo  
P. học 09 Đảm bảo Kiên cố
P. học nhạc 01 Đảm bảo Kiên cố
P. học Mĩ Thuật
P. học môn Công nghệ 01 Đảm bảo Kiên cố
P.học môn KHTN 03 Đảm bảo Kiên cố
P. học môn KHXH 00 Không đảm bảo Chưa có
P. học Tin học 01 Đảm bảo Kiên cố
P. Học Ngoại ngữ 00 Không đảm bảo Chưa có
P. đa chức năng 00 Không đảm bảo Chưa có
Thư viện 03 Đảm bảo Bán kiên cố
P. thiết bị giáo dục 01 Đảm bảo Kiên cố
P. tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập 00 Không đảm bảo Chưa có
P. truyền thống 01 Đảm bảo Kiên cố
P. Đoàn, đội 01 Đảm bảo Bán kiên cố
P. họp CBGVNV 01 Đảm bảo Kiên cố
P. tổ chuyên môn 00 Không đảm bảo Chưa có
P. y tế học đường 00 Không đảm bảo Chưa có
Nhà kho 00 Không đảm bảo Chưa có
Khu để xe HS 02 Đảm bảo Kiên cố
Cổng, hàng rào   Đảm bảo Kiên cố
Khu sân chơi, thể dục thể thao 01 Đảm bảo  
Hệ thống cấp nước sạch 01 Đảm bảo  
Hệ thống cấp điện   Đảm bảo  
Hệ thống phòng cháy chữa cháy   Chưa đảm bảo Thiết bị chữa cháy còn thiếu, công tác tập huấn PCCC chưa thường xuyên
Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc   Đảm bảo  
Khu thu gom rác thải 01 Đảm bảo  

5. Nhận định về điểm mạnh, điểm yếu và hướng khắc phục:
5.1 Điểm mạnh:
Với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, được sự đầu tư CSVC của UBND huyện Núi Thành, của chính quyền địa phương xã Tam Tiến và Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS), nhà trường từng bước phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2012 Trường THCS Phan Bá Phiến đã được UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra và công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2018 được Sở GDĐT kiểm tra và công nhận đạt kiểm định chất lượng mức 3. Tháng 5 năm 2020 thư viện được Sở GDĐT kiểm tra và công nhận đạt Thư viện Xuất sắc.
Công tác quản lý: Trường có đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có tầm nhìn chiến lược.
Công tác xã hội hóa: Trong nhiều năm qua, nhà trường đã huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường đầu tư công tác xã hội hóa giáo dục có hiệu quả, đã xây dựng nhiều CSVC có giá trị như hệ thống nước sạch, bê tông sân trường, ...
Tuy là trường ở địa bàn vùng ven biển nhưng những năm qua, Trường THCS Phan Bá Phiến đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của trường so với các trường trong địa bàn huyện Núi Thành. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, có lòng yêu nghề, năng nổ, nhiệt tình. Trường luôn có giáo viên tham gia và được công nhận tại các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, tỉnh. Có nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến. Nhà trường trong nhiều năm qua đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến, được nhận giấy khen của UBND huyện Núi Thành.
Về chất lượng giáo dục, nhà trường luôn có học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS luôn đạt từ  98,8% -100%, tỷ lệ đỗ vào các trường Trung học phổ thông (THPT) đạt từ 88,2 - 90%, là nơi đào tạo nguồn cho các trường THPT trên địa bàn huyện và các trường vùng ven như THPT Phan Bội Châu, THPT Duy Tân,  học sinh đỗ vào các trường THPT có chất lượng cao trong địa bàn tỉnh như THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chất lượng giáo dục đạt khá tốt, hằng năm đạt từ 48 đến 63 giải học sinh giỏi bộ môn hoặc năng khiếu cấp huyện, 1 đến 5 giải bộ môn hoặc năng khiếu cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh khá và giỏi luôn đạt trên 50%.
Những năm học qua thực hiện cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động lớn của ngành; thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp”. Trường THCS Phan Bá Phiến luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học (ĐDDH) nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL), hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tình hình đội ngũ: Năm học 2020-2021, trường có tổng số 31 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% có trình độ đạt chuẩn trong đó có 22 CBGVNV trình độ trên chuẩn. Tổng số học sinh là 628 em chia thành 16 lớp. Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 17 đảng viên, nhiều năm đạt “Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh”, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Ban đại diện CMHS đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
5.2 Điểm yếu:
- Một số giáo viên có tuổi đời cao nên việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc tiếp cận với sự đổi mới phương pháp dạy học mới còn chậm.
- Do hạn hẹp về ngân sách nên địa phương chưa có đủ nguồn lực đầu tư cho nhà trường theo Chiến lược phát triển giáo dục đã được phê duyệt.
- Việc tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển nhà trường đến CMHS chưa phổ biến rộng rãi, vì xã Tam Tiến là một xã chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và ngư nghiệp nên việc tiếp nhận những thông tin tuyên truyền và tham gia các buổi hội họp để nắm bắt Chiến lược phát triển nhà trường còn hạn chế.
- Do nhà trường thực hiện dạy 2 ca, do đó việc bố trí thời gian sinh hoạt chuyên môn đôi lúc chưa đảm bảo số lần sinh hoạt theo quy định.
- Sự phối hợp giữa nhà trường, CMHS và các tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn, vẫn còn tồn tại một bộ phận nhỏ học sinh vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.
- Thiếu nhân viên y tế nên công tác theo dõi, khám chữa bệnh của học sinh gặp khó khăn.
- Một số đồ dùng dạy học hiện nay không đồng bộ, độ chính xác không cao, một phần nguyên nhân là do đồ dùng đã qua sử dụng nhiều năm.
- Công tác vận động các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường còn hạn chế do điều kiện kinh tế của địa phương vẫn chưa cao.
- Số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, thi đỗ vào trường THPT chuyên còn ít.

5.3. Hướng phát huy, khắc phục:
II. Môi trường bên ngoài
1. Thời cơ:
Trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp quản lí giáo dục. Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương.
Địa phương có truyền thống hiếu học, nhà trường đã tạo được sự tín nhiệm của học sinh, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương.
2. Thách thức:
Một bộ phận phụ huynh HS còn có  tư tưởng giao phó việc giáo dục con em cho nhà trường, thờ ơ trong giáo dục, bất lực trong giáo dục con cái.
          Một số bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp. Vẫn còn học sinh ham chơi làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục.


PHẦN B: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mệnh
Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương, an toàn, hạnh phúc, có chất lượng giáo dục cao.
2. Tầm nhìn
Là một trong những trường có chất lượng nằm trong tốp đầu trên 17 trường THCS của huyện Núi Thành mà học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện; Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên và khẳng định niềm tin với xã hội về chất lượng đào tạo.
3. Giá trị cốt lõi
Tinh thần đoàn kết, trung thực, sáng tạo, nhân ái, trách nhiệm, tự trọng, hợp tác, khát vọng vươn lên.
4. Phương châm hành động
“Lấy sức mạnh tập thể để tạo dựng trường học an toàn, hạnh phúc và chất lượng”

PHẦN C: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
I. Mục tiêu chung:
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
II. Mục tiêu cụ thể
1. Thể chế và chính sách:
- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học, mang tính đặc thù của trường và đảm bảo sự thống nhất.
2. Tổ chức bộ máy:
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CB-GV-NV phù hợp với yêu cầu công việc.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong nhà trường.
- Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, giám sát, thông tin, báo cáo 2 chiều đến từng CB,GV,NV trong nhà trường.
3. Công tác đội ngũ:
3.1 Đối với cán bộ quản lí:
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phẩm chất chính trị tốt, chuẩn nghề nghiệp đạt mức khá trở lên, trong đó trong vòng năm năm tại thời điểm đánh giá ngoài, phải có ít nhất 02 năm được đánh giá loại tốt.
3.2 Đối với giáo viên:
Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phẩm chất chính trị tốt. Trong thời gian 5 năm đến thời điểm đánh giá ngoài, có ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt, giáo viên có kết quả nghiên cứu khoa học.
3.3 Đối với nhân viên:
Xây dựng đội ngũ nhân viên đủ về số lượng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; hằng năm được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.
4. Nâng cao chất lượng giáo dục:
          4.1 Việc tổ chức các hoạt động giáo dục:
- Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh.
          - Tổ chức các hoạt động cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; Phấn đấu hằng năm đều có học sinh có năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền ghi nhận.
          - Hình thành và phát triển kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp ...
         
4.2 Kết quả giáo dục:
          - Tỉ lệ học sinh giỏi hằng năm: từ 15 - 25%.
          - Tỉ lệ học sinh khá hằng năm:  Từ 35 - 45%.
          - Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 98%.
          - Tỉ lệ học sinh bỏ học hăng năm không quá 0,5%.
          - Tỉ lệ học sinh lưu ban hằng năm không quá 2%.

5. Cơ sở vật chất:
5.1 Mục tiêu ngắn hạn: (Từ năm 2021-2023)
Tham mưu các cấp:
+ Hỗ trợ đủ các thiết bị ứng dụng CNTT tối thiểu phục vụ dạy và học, cụ thể: 30 bộ thiết bị máy tính để bàn; 12 ti vi 55 Inch có thiết bị kết nối kèm theo.
+ Xây dựng hệ thống tường rào kiên cố.
+ Xây dựng hệ thống thoát nước.
+ Nâng cấp cổng trường.
+ Lăn sơn tất cả các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ.
+ Cải tạo cảnh quang môi trường.
 + Nâng cấp sân chơi, bãi tập.
+ Nâng cấp hệ thống điện.
+ Nâng cấp nhà vệ sinh giáo viên và sinh học sinh, nhà để xe giáo viên.
5.2 Mục tiêu trung hạn:  (Từ năm 2023-2025)
Tham mưu các cấp:
- Nâng cấp khu hiệu bộ, phòng học bộ môn, phòng chức năng
- Xây dựng nhà kho, phòng học Ngoại ngữ, phòng học CNTT.
- Xây thêm 6 phòng học, và các phòng sinh hoạt tổ chuyên môn.
5.3 Mục tiêu dài hạn: (Từ năm 2025-2030)
Tham mưu các cấp:
- Xây dựng phòng tư vấn, phòng đa chức năng, phòng khoa học môn khoa học xã hội, mái che khu vực thể dục thể thao.
- Nâng cấp, cải tạo sân trường và cổng trường  tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

6. Kế hoạch - tài chính:
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, và minh bạch các nguồn thu, chi.
- Công khai trên bảng tin nhà trường các khoản thu, chi hàng năm
- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, các nhà hảo tâm.


7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Trước hết, nhà trường thực hiện việc công khai kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, cập nhật các hoạt động giáo dục của nhà trường trên website của nhà trường tại địa chỉ http://thcsphanbaphiennuithanh.edu.vn
- Những năm tiếp theo, nhà trường sẽ thực hiện việc cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các phương tiện thông tin truyền thông, hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và của ngành.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.
Đồng thời xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.
PHẦN D: CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
I. Chiến lược tổ chức - quản lí nhà trường:
1. Mục tiêu chiến lược:
Quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự nguồn để kịp thời đáp ứng được cả yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng.
2. Những định hướng chính:
- Ðổi mới tư duy quản lý, linh hoạt, chủ động và sáng tạo.
- Tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống quản lý trong trường.
- Đề cao nguyên tắc tự chịu trách nhiệm. 
- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ.
3. Các giải pháp chủ yếu:
- Tiến hành rà soát, đánh giá lại nhân sự, việc quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa, dân chủ, công khai và thống nhất chặt chẽ. 
- Xây dựng lực lượng cốt cán tận tâm, thạo việc, có năng lực phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Tăng cường xây dựng Đảng và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong nhà trường, củng cố hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị khác để định hướng và hỗ trợ cho công tác quản lý trường học.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính gương mẫu trong BGH, Đảng viên và trưởng các bộ phận trong nhà trường.
- Cải cách cơ chế quản lý hành chính theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu, tiết kiệm kinh phí và lao động.
- Cải cách công tác kiểm tra đánh giá sao cho hợp lí, hợp tình đi từ tâm lí bị kiểm tra đến được kiểm tra và tự kiểm tra đánh giá chính xác ở mỗi cá nhân và bộ phận.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và thực hiện xã hội hóa giáo dục.
- Tăng cường chia sẻ, hợp tác với các trường bạn để trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý giáo dục, nhân rộng các sáng kiến kinh nghiệm - gương điển hình trong đội ngũ. Tạo điều kiện cho lực lượng cốt cán tham quan giao lưu học tập kinh nghiệm ở các đơn vị xuất sắc.
II. Chiến lược xây dựng đội ngũ:
1. Mục tiêu chiến lược:
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có đủ năng lực tiếp cận với những kiến thức hiện đại, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.
2. Những định hướng chính:
- Khuyến khích sự sáng tạo của mỗi giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục được giao.
- Mỗi giáo viên, nhân viên cần phấn đấu để xứng đáng là một tấm gương đạo đức và sáng tạo, tự học, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn.
3. Các giải pháp chủ yếu:
- Thường xuyên quán triệt cho giáo viên, nhân viên việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” để xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên vững vàng về tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Hằng năm, nhà trường căn cứ vào các văn bản quy định và tình hình thực tế của nhà trường để xây dựng quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, đồng thời công khai các quy tắc, quy chế này đến toàn thể CB, GV, NV để góp ý, để cùng nhau thực hiện.
- Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, thi đua lành mạnh; Đề cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và chia sẻ trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên để tạo mối quan hệ gắn kết trong nhà trường.
- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp công bằng, công khai, đúng thực chất.
- Kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình về tự học và sáng tạo. Tích cực và phát hiện những vấn đề còn yếu kém và bất cập của giáo viên để có hướng điều chỉnh, giúp đỡ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện để kịp thời ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm pháp luật, thiếu gương mẫu trong lối sống và những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và người khác.

III. Chiến lược nâng cao chất lượng dạy học:
1. Mục tiêu chiến lược:
Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm giáo dục học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện, tăng cường giáo dục kỹ năng sống.

2. Những định hướng chính:
Đa dạng hóa phương pháp dạy học, các loại hình kiểm tra, đánh giá theo hướng đảm bảo tính chính xác, khách quan và theo sự tiến bộ của học sinh.
Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.
3. Các giải pháp chủ yếu:
- Tạo điều kiện thuận lợi để CB,GV,NV được tập huấn, học tập, tham gia các hoạt động chuyên môn khác để họ có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
- Giao quyền và trách nhiệm cho giáo viên điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp đối tượng và điều kiện thực tế.
- Rèn luyện cho học sinh ý thức và phương pháp tự học thông qua các kỹ năng: Tự tìm kiếm thông tin; Trao đổi ý kiến với bạn bè, thầy cô; ...
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả.
- Thường xuyên tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ... nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu để kịp thời bồi dưỡng, giúp các em phát huy sở trường; đồng thời cũng thông qua các hoạt động này phát hiện học sinh gặp khó khăn để kịp thời động viên, giúp đỡ... 
- Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, các phòng chức năng.
- Khuyến khích giáo viên và học sinh khai thác tài liệu, sách, báo, tạp chí tại các thư viện.
- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh.
- Quan tâm giáo dục học sinh tính tự quản, tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, có ý thức sống tập thể tốt.
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và vận động học sinh đến trường trên cơ sở phối hợp tốt giữa nhà trường, chính quyền, các đoàn thể khác.
IV. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất:
1. Mục tiêu chiến lược:
Tập trung xây dựng nhà trường trở thành trường học hạnh phúc.
2. Những định hướng chính: Tu sửa trường lớp khang trang, cảnh quan sư phạm và vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
3. Các giải pháp chủ yếu:
- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích nguồn mua sắm, sửa chữa hằng năm của đơn vị. Thực hiện tốt công khai tài chính, theo quy đinh, tổ chức lấy ý kiến tập thể trong thu - chi, mua sắm hàng tháng. Thành lập ban nghiệm thu tài sản và công trình hàng năm để công tác giám sát, chất lượng cơ sở vật chất.
- Tham mưu tốt với địa phương xã Tam Tiến, Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành, UBND huyện Núi Thành hỗ trợ mua sắm, tu sửa, xây mới các hạng mục theo lộ trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Tranh thủ huy động các nguồn nội lực và ngoại lực hợp pháp trong việc duy trì và phát triển cơ sở vật chất hằng năm.
- Thường xuyên nhắc nhỡ, giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn cơ sở vật chất trong học sinh.
V. Chiến lược phát triển các mối liên kết trong và ngoài nhà trường:
1. Mục tiêu chiến lược:
Tạo dựng mối liên kết bền vững, phát triển giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh.
2. Những định hướng chính:
Đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động của Chi hội khuyến học, chữ thập đỏ; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.
Huy động các nguồn lực hỗ trợ, phát hiện bồi dưỡng nhân tài, động viên khuyến khích giáo viên và học sinh khó khăn. Kịp thời vận động, động viên học sinh có nguy cơ bỏ học; Có biện pháp giáo dục kịp thời đối với các học sinh có biểu hiện chưa ngoan. Đồng thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực khác xâm nhập vào nhà trường.
3. Các giải pháp chủ yếu:
- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền  những điều cần biết về quá trình hoạt động, phát triển của nhà trường đến cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương thông qua bảng tin, truyền thông, đăng tải trên Website của nhà trường...
- Kết nghĩa với Chi bộ công an xã Tam Tiến, Đồn biên phòng Tam Thanh nhằm hỗ trợ nhau trong các hoạt động tuyên truyền an ninh trật tự, giáo dục chính trị tư tưởng...
- Tổ chức tọa đàm đối thoại với phụ huynh và học sinh hàng năm nhằm tạo sự đồng cảm chia sẻ với giáo viên và nhà trường, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của phụ huynh để điều chỉnh công tác dạy và học đạt hiệu quả cao hơn.
- Vận động những nhà hảo tâm có tâm huyết với giáo dục cùng phối hợp với nhà trường để tham gia các họat động giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào việc cải tạo, trang trí, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp; chăm lo học sinh nghèo, đối tượng chính sách, học sinh giỏi…
PHẦN E: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện:
1.1. Phổ biến kế hoạch:
- Nhà trường tổ chức lấy ý kiến, góp ý trong CB, GV, NV trong việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục trường THCS Phan Bá Phiến giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.
- Sau khi nhận được sự thống nhất kế hoạch của lãnh đạo địa phương và PGD&ĐT huyện Núi Thành, nhà trường sẽ tổ chức triển khai và thông báo đến toàn trường, địa phương và trên website, tại bảng tin của nhà trường để tất cả các tổ chức, cá nhân biết và tham gia góp ý.
          1.2. Xây dựng lộ trình:
          * Giai đoạn 2021-2023:
          - Triển khai Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức. Báo cáo lên cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.
          - Xây dựng kế hoạch giáo dục mỗi năm học dựa trên kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục và tình hình thực tế của trường, của địa phương.
- Hoàn thành cơ bản xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, tham mưu đầu tư xây mới các hạng mục trong mục tiêu ngắn hạn.
- Tiếp tục xây dựng và giữ vững trường đạt danh hiệu Tiên tiến cấp huyện.
- Hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia, tổ chức tự đánh giá; Qua đó  duy trì và nâng cao các tiêu chí theo quy định.
          * Giai đoạn 2023-2025:
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung đề ra theo từng năm học.
- Thực hiện xây dựng cơ bản các hạng mục trong mục tiêu trung hạn.
- Hoàn thành các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường THCS đạt kiểm định chất lượng mức 3, trường chuẩn quốc gia mức 2 vào năm 2025.
- Tiếp tục tham mưu với các cấp để thực hiện lộ trình thực hiện mục tiêu dài hạn.
          1.3. Phân công trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân
1.3.1. Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:
         + Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển chung cho toàn trường.
         + Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hằng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn.
         1.3.2. Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
         1.3.3. Tổ trưởng chuyên môn:
         + Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ.
         + Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          + Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) của tổ, trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian và các nguồn lực thực hiện.
         1.3.4. Giáo viên, viên chức: Căn cứ kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định, thông tin kịp thời những vướng mắc nhằm để bàn bạc, có các giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường.
         1.3.5. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:
         + Hằng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch phát triển nhà trường.
         + Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường.
         1.3.6. Ban đại diện cha mẹ học sinh:
         + Hỗ trợ nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong việc góp phần thực hiện mục tiêu của kế hoạch phát triển nhà trường.
         + Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.
PHẦN G: KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT.
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
          - Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đã đề ra.
          - Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục; Tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
       - Tham mưu với các cấp lãnh đạo để đầu tư kinh phí thực hiện kế hoạch chiến lược.
          2. Đối với chính quyền địa phương:
- Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương để giúp cho toàn xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thống nhất, phụ huynh học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc giáo dục con em.
- Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể của địa phương quan tâm giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học, đầu tư những hạng mục theo các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đã đề ra trong kế hoạch chiến lược; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức học sinh qua hệ thống thông tin đại chúng.
Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 của trường THCS Phan Bá Phiến đã được thông qua Chi bộ Đảng, Hội đồng trường và tập thể Hội đồng sư phạm. Các bộ phận, cá nhân quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch này./.
Nơi nhận:
     - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
     - Đảng ủy, UBND xã (để báo cáo);
     - BGH, Các đoàn thể, bộ phận (để thực hiện);
     - Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 File anh chu ki HT
Trương Thanh Tuấn
 
       PHÊ DUYỆT                                                       PHÊ DUYỆT
CỦA PGD&ĐT NÚI THÀNH                    CỦA UBND XÃ TAM TIẾN


 

Nguồn tin: Bộ phận kiểm định Trường THCS Phan Bá Phiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


truonghoc edu vn
trắc nghiệm online
Công ty Phú Bình Pro thiết kế web tại Quảng Nam

THI TOÁN QUA MẠNG

Danh sách các trường

Phòng Giáo dục đào tạo Núi Thành
Trường TH Nguyễn Du
Trường THCS Nguyễn Khuyến
Trường THCS Phan Bá Phiến
Trường THCS Trần Quý Cáp
Trường TH Trần Đại Nghĩa
Trường TH Trần Phú
Trường THCS Nguyễn Trãi
Trường MG Sơn Ca
Trường MG Sao Biển
Trường TH Ngô Mây
Trường TH Phạm Văn Đồng
Trường TH Nguyễn Chí Thanh
Trường TH Hoàng Văn Thụ
Trường THCS Lê Lợi
Trường Trung Học Phổ Thông Âu Cơ
Trường THCS Lê Văn Tâm
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trường THCS Lý Thường Kiệt
Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Trường MG Vàng Anh
Trường MG Trúc Đào
Trường MG Vành Khuyên
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây