KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thứ tư - 31/03/2021 22:21
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược của trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Núi Thành về đổi mới giáo dục phổ thông. Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, trường THCS Phan Bá Phiến xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau.
 
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH  TRƯỜNG THCSPHAN BÁ PHIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /KH - PBP                  Tam Tiến, ngày 20 tháng 02  năm 2020
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
         
Trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến huyện Núi Thành được thành lập vào  tháng 9/2007 theo Quyết định số: 3139/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của UBND huyện Núi Thành. Trường đóng chân tại vị trí cách trung tâm của huyện khoảng 40 km về phía Bắc. Trong những năm qua trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt của huyện, tỉnh, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh.
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược của trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Núi Thành về đổi mới giáo dục phổ thông.  Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, trường THCS Phan Bá Phiến xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau.

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG:
1. Đặc điểm tình hình:
1.1. Môi trường bên trong:
                      1.1.1. Điểm mạnh:
          * Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tổng số CB,GV,NV của trường: 36 người. Chia ra :    
+ BGH : 2
+ Tổng phụ trách đội: 1
+ Giáo viên: 28   
+ Nhân viên: 5              
Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đoàn kết thống nhất cao, năng nổ nhiệt tình trong công tác. Đa số giáo viên có tay nghề lâu năm, có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề.
Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó có 61,1% giáo viên trên chuẩn.
Trong đó có 02 CBQL đều đạt trình độ đại học, 04/6 Tổ trưởng chuyên môn có trình độ chuyên môn đại học. Trong quản lý, Ban giá hiệu đã phân công 01 giáo viên có trình độ đại học Tin, nên việc quản lý CBGVNV của nhà trường có phần mềm để quản lý cán bộ, GV, NV. Cơ cấu đội ngũ CB, GV, NV đảm bảo theo quy định, đạt chuẩn về vị trí việc làm.
Trường có Chi bộ Đảng độc lập với 14 đảng viên. Nhiều năm được Đảng ủy xã Tam Tiến đánh giá và xếp loại trong sạch vững mạnh. Trường đã đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào năm 2018.
          * Chất lượng học sinh:
Chất lượng học sinh giỏi của huyện, của tỉnh được duy trì và giữ vững về số lượng và chất lượng. Chất lượng đại trà năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt từ 90% trở lên. Hằng năm nhà trường làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh. Số học sinh bỏ học dưới 0,5%; nhà trường đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3. Học sinh đỗ vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm mỗi năm từ 3 đến 6 em.

1.1.2. Điểm hạn chế:
Một số bộ phận giáo viên lớn tuổi nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học còn hạn chế và ngại đổi mới phương pháp dạy học.
Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho việc dạy văn hóa, tuy nhiên các thiết bị dạy học của một số môn chưa đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng.
1.2. Môi trường bên ngoài:
      1. Thời cơ:
Nhà trường đã tạo được sự tín nhiệm của học sinh, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương.
Trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp quản lí giáo dục. Được sự quan tâm công tác giáo dục của địa phương và phụ huynh.
Được đầu tư cơ sở vật chất, và có kế hoạch đầu tư vào năm 2022 tất cả HS đều được học 2 buổi/ngày.
Năm 2018 nhà trường đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đây là tiền đề quan trọng để nhà trường phấn đấu duy trì và phát triển toàn diện .
      1. Thách thức:
Một bộ phận phụ huynh HS còn có  tư tưởng giao phó việc giáo dục con em cho nhà trường, thờ ơ trong giáo dục, một số phụ huynh bất lực trong giáo dục con cái…
          Một số bộ phận nhân dân vẫn còn nghèo, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp. Các tụ điểm vui chơi như truy cập Internet, chơi Game ngày mọc lên càng nhiều ở xã Tam Tiến, học sinh ham chơi làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục.

1.2.3. Xác định vấn đề ưu tiên:
Nâng cao  chất lượng  hai mặt giáo dục toàn diện học sinh.
Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Học sinh phát huy tích cực hoạt động học- giáo dục.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và công tác quản lý.
Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
             Nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo nhà trường.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:
          1. Tầm nhìn
          Là một trong những trường có chất lượng nằm trong tốp đầu trên 17 trường THCS của huyện Núi Thành mà học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên và khẳng định niềm tin với xã hội về chất lượng đào tạo.
           2. Sứ mạng
          Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh.
           3. Các giá trị cốt lõi
- Tinh thần đoàn kết      - Khát vọng vươn lên
- Tính trung thực            - Tinh thần trách nhiệm
- Tính sáng tạo               - Lòng tự trọng
- Lòng nhân ái                - Sự hợp tác

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:
  1. Mục tiêu:
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
  1. Chỉ tiêu:
2.1. Đội ngũ giáo viên:
Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%. GV giỏi cơ sở 70%; cấp huyện 30%; cấp tỉnh 20%.
Toàn bộ cán bộ giáo viên công nhân viên sử dụng thành thạo máy tính và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lí, giảng dạy; số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin trên 30%.
          Có trên 80% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đại học, 1/2 CBQL có bằng thạc sĩ.
2.2. Học sinh:
Năm học Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng cộng
SL
HS
Số  Lớp SL
HS
Số  Lớp SL
HS
Số  Lớp SL
HS
Số  Lớp Tổng
SLHS
Tổng số Lớp
2019-2020 144 4 158 4 141 4 124 3 567 15
2.3. Cơ sở vật chất:
                    Phòng học: 10 phòng.
Phòng học bộ môn: 04 phòng (55m2/phòng)
Phòng thư viện: 02 phòng (120 m2)
Phòng tin học: 01 phòng (48 m2 với 20 máy được kết nối Internet)
Phòng Ban giám hiệu: 02 phòng.
Phòng quản lí hành chính: 03 phòng
Phòng hội đồng: 01 phòng
Phòng truyền thống, Đoàn- Đội thiếu niên: 01 phòng.
Phòng y tế học đường: 01 phòng.
Phòng thiết bị: 01 phòng.
Phòng công đoàn: 01 phòng.
          3. Các chỉ tiêu phấn đấu
          * Mục tiêu ngắn hạn (Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục)
Đến năm 2021, Trường THCS Phan Bá Phiến được kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.
          * Mục tiêu trung hạn (Phát triển thương hiệu)
Đến năm 2023, trường THCS Phan Bá Phiến giữ xếp hạng là một trong các trường THCS chất lượng trong tốp đầu trong huyện.
          * Mục tiêu dài hạn (Khẳng định thương hiệu)
Đến năm 2030, trường THCS Phan Bá Phiến được xếp hạng những trường THCS chất lượng của toàn tỉnh
*Về học sinh:
 - Huy động số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%
           - Tỉ lệ học sinh bỏ học < 0,5 %
           - Hoàn thành tốt công tác PCTHCS, phấn đấu đạt mức 3 vào năm 2020 và những năm sau.
           - Lên lớp thẳng hằng năm: 96 % ( giỏi 25 %, khá 30 % ).
           - Học sinh lưu ban: < 0,3 %
           - Tỉ lệ TNTHCS: Từ 99% trở lên.
           - Tỉ lệ vào lớp 10 công lập: Từ 90 % trở lên.
           - Học sinh giỏi Tỉnh: Luôn có học sinh giỏi hằng năm
           - Học sinh giỏi toàn đoàn: Xếp thứ 5 trở lên toàn huyện
           - TTVH: Giải III trở lên.
           - Tham gia các cuộc thi: Đạt từ giải III trở lên.
- Giải TDTT: Phấn đấu đạt giải II toàn đoàn trở lên.
          * Về giáo viên:
­          - Không có giáo viên vi phạm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật, qui định của nhà nước và qui chế cơ quan.
- 100% CB GV CNV thực hiện tốt các cuộc lớn của ngành: Cuộc vận động “ Hai không ”, “ Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua; thực hiện đầy đủ và kịp thời các cuộc vận động do địa phương,ngành phát động và thực hiện tốt qui chế dân chủ hoá trường học.
- 100% giáo viên biết sử dụng máy vi tính, biết thiết kế và dạy theo giáo án điện tử, thường xuyên vào mạng để khai thác thông tin phục vụ đổi mới PPDH, đảm bảo chuẩn kiến thức và Kỹ năng; mỗi giáo viên phải có ít nhất 2 tiết dạy hiệu quả bằng giáo án điện tử
          - Chiến sĩ thi đua các cấp: 5-6 người / năm
          - CBCC đạt lao động tiên tiến trên 90% trở lên.
          - Xếp loại công chức đạt xuất sắc trên 50 %, không có loại yếu.
          - Tỉ lệ giáo viên đạt trên chuẩn: Trên 80%
           *Về CSVC
Bổ sung hoàn thiện dần CSVC hằng năm đến năm 2022 xây dựng mỗi lớp học có 01 phòng học.
Đến năm 2023: Có nhà đa năng ; xây dựng khu TDTT hiện đại (gồm sân bóng, bể bơi, bóng rổ, bóng chuyên...)
          * Về chỉ tiêu chung: Hằng năm phấn đấu:
 - Trường đạt tập thể lao động xuất sắc
           - Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
 - Công đoàn vững mạnh- xuất sắc.
          - Chi đoàn đạt xuất sắc
          - Liên đội đạt xuất sắc
 - Cơ quan đạt danh hiệu đơn vị cơ sở có đời sống văn hoá tốt.
4. Phương châm hành động:

            “Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

IV.  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng giáo dục văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng và cơ cấu có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị vật chất giáo dục:
Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.
Người phụ trách: Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết bị, bảo vệ.
  1. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:
          Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử theo tổ chuyên môn … Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên tự học hoặc đăng kí học các lớp bồi dưỡng tin học để nâng cao trình độ tin học, khai thác ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lí, giảng dạy, sử dụng hiệu quả các phần mềm dạy học.
Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng.
             5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục:
Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
Huy động được các nguồn lực của xã hội, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.
Nguồn lực tài chính: ngân sách Nhà nước.
Ngoài ngân sách: từ xã hội hóa giáo dục.
Nguồn lực vật chất: khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ, trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.
Người phụ trách: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm.

6. Xây dựng thương hiệu:
Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.
Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
Kế hoạch chiến lược được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường và đăng tải trên website của nhà trường.


2. Tổ chức:
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
        Giai đoạn 1: từ năm 2020– 2022
        Giai đoạn 2: từ năm 2022 – 2024
        Giai đoạn 3: từ năm 2025 - 2030
        4. Đối với hiệu trưởng:
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
             5. Đối với phó hiệu trưởng:
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
             6. Đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
             7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
         
VI. CÁC GIẢI PHÁP:
          1. Đổi mới phương pháp dạy học:
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về định hướng Đổi mới phương pháp dạy và học, trong thời gian đến tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường thực hiện phương pháp dạy học tích cực, lấy chuẩn Kiến thức- Kỹ năng làm pháp lệnh, tập trung nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường việc đầu tư bồi dưỡng cho đội ngũ về nhận thức, hành động, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, đổi mới phương thức sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt cụm đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao; thực hiện các giải pháp ƯDCNTT vào dạy học, tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không ” do Bộ GD&ĐT phát động, gắn kết các cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Thực hiện lồng ghép và tích hợp các nội dung GD môi trường, Kỹ năng sống, Đạo đức Hồ Chí minh vào các môn học. Tập trung các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý học sinh, phát huy tính độc lập sáng tạo, tự giác trong học tập và rèn luyện kỹ năng sống, chú trọng công tác giáo dục toàn diện nhằm phát huy thể lực và trí lực của học sinh, quan tâm hơn nữa về hiệu quả đào tạo.
Đẩy mạnh các giải pháp tích hợp giữa giáo dục văn hóa và đạo đức cho học sinh, tiếp tục thực hiện và tổng kết cuộc vận động về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực áp dụng Đổi mới phương pháp dạy học theo xu hướng tích cực hóa vai trò chủ động của người học, tăng cường các giải pháp rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh, vận động các em HS ở trường tham gia học nghề bằng giải pháp: Liên kết với TTGD thường xuyên và dạy nghề, tích hợp GDHN ở các môn học văn hóa đáp ứng mục tiêu đào tạo bậc học THCS. Nhà trường kết hợp với các đoàn thể (đặc biệt là Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh) để tăng cường các giải pháp, các hình thức giáo dục đạo đức của học sinh làm phong phú thêm các phương thức giáo dục.
Hoàn tất việc thực hiện kiểm định chất lượng và thường xuyên rà soát chất lượng GD hàng năm để nâng cao hiệu quả GD tại trường.
           2. Phát triển đội ngũ:
Củng cố và tăng cường công tác phát triển đội ngũ, công tác nhân sự của nhà trường; tập trung giải quyết các vấn đề thừa, thiếu của đội ngũ, cân đối về cơ cấu tổ chức; đảm bảo đầy đủ giáo viên để đảm nhận các môn học theo qui định, tăng cường các giải pháp nhằm chuyên môn hóa đội ngũ, nâng cao năng lực của đội ngũ để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, yêu cầu của hoạt động giáo dục tại nhà trường trong thời gian đến, bố trí nhân viên đủ và đúng chuyên môn.
Nâng cao phẩm chất chính trị nhận thức của đội ngũ, đặc biệt về định hướng phát triển GD của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới theo tinh thần NQ Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, công tác quản lý cho các cán bộ cốt cán. Tạo mọi cơ hội cho đội ngũ tham gia học tập, tự học tập để nâng cao về trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Nhà trường thực hiện đề án về lộ trình bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho đội ngũ, cho CBQL và dự kiến nguồn đội ngũ CBQL kế cận, nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị của đội ngũ. Phân công công việc đúng người - đúng việc, phát huy mọi tiềm năng của đội ngũ, tạo mọi cơ hội cho đội ngũ tăng cường sự cống hiến cho giáo dục của nhà trường, của địa phương đáp ứng mục tiêu của giáo dục ” Nâng cao dân trí -Đào tạo nhân lực – Bồi dưỡng nhân tài ”, đáp ứng sự đòi hỏi của giáo dục, của xã hội đối với giáo dục ở giai đoạn tới. Tổ chức và cải tiến các phong trào thi đua trong đội ngũ và học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tạo mọi điều kiện để khích lệ các cá nhân và tập thể có những thành tích đóng góp hiệu quả cao cho các hoạt động của nhà trường.
          3. Cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ:
          Tăng cường bổ sung, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho dạy học và các hoạt động giáo dục tại trường, trước mắt ưu tiên cho các hạng mục nhằm phục vụ cho việc dạy học như: Phòng bộ môn, thư viện, ánh sáng phòng học, bàn ghế, sách giáo khoa, sách tham khảo, các công trình vệ sinh, nguồn nước tinh khiết, phòng vi tính, phòng ƯDCNTT vào dạy học. Lập đề án và triển khai xây dựng nhà đa năng để phục vụ công tác giáo dục thể chất các hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. Tiếp tục bổ sung các trang thiết bị để tăng cường viêc dạy thực hành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý: Trang bị thêm máy vi tính dạy tin học, tăng cường thêm phòng dạy vi tính, phòng ứng dụng CNTT, mua sắm thêm Projector, màn chiếu, Ti vi công nghệ cao. Tham mưu với lãnh đạo xã mở rộng quỹ đất để đáp ứng nhu cầu hoạt động giáo dục tại trường, tiến tới nâng cấp sân chơi bãi tập, hoàn thiện khuôn viên tường rào, khuôn viên sân trường, nâng cấp hệ thống sân trường, trồng thêm cây xanh, cải tạo bồn hoa, cây cảnh.
Trong những năm học đến nhà trường phấn đấu xây dựng ngôi trường Xanh – Sạch – Đẹp. môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa nhà trường, với phương châm “ Mỗi ngày đến trường – Là một ngày vui ”.
          4. Nguồn lực tài chính:
Thực hiện tốt công tác tài chính, ưu tiên cho con người, cho các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Tiếp tục thực hiện về đổi mới quản lý tài chính và thực hiện "3 công khai, 4 kiểm tra" theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Thực hiện tốt việc chi tiêu tài chính theo tinh thần Nghị định 43 về công tác “Chi tiêu nội bộ ” hàng năm trên cơ sở nguồn ngân sách được cấp nhà trường xây dựng kế hoạch “Chi tiêu nội bộ ” trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao trong các hoạt động.
Bên cạnh đó nhằm đảm bảo các yêu cầu hoạt động giáo dục, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, hoạt động của Hội khuyến học, tranh thủ sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân các tổ chức xã hội nhằm tăng cường thêm nguồn tài chính đảm bảo nguồn chi cho việc tu bổ CSVC, trang thiết bị dạy học, các hoạt động giáo dục, khuyến khích các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục tại trường, các diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.
          5. Quan hệ với cộng đồng:
Trong hoạt động giáo duc nhà trường luôn thực hiện việc kết hợp chặt chẽ sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của ngành về định hướng chỉ thị thực hiện nhiệm vụ hàng năm và lộ trình phát triển giáo dục cho những năm sau;gắn liền với việc nắm bắt định hướng phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt đối với định hướng phát triển Văn hóa –xã hội của địa phương trong những năm đến, tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, việc phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các ban dân chính thôn của địa phương, các tộc họ, hội khuyến học thôn trong địa bàn xã. Ngoài ra nhà trường tăng cường hơn nữa việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý giáo dục con em, hỗ trợ nhà trường về kinh phí nhằm bổ sung CSVC, các hoạt động giáo dục tại trường, tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân, các thế hệ học sinh đã từng học tại trường có sự quan tâm đối với giáo dục, xây dựng môi trường giáo duc nhà trường luôn đón nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Điều này giúp cho nhà trường tăng cường nguồn nhân lực giáo duc, nguồn vật lưc cho các hoạt động.
          6. Công tác lãnh đạo và quản lý:
Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của Ban giám hiệu trên cơ sở tham mưu với lãnh đạo ngành được tham gia các lớp bồi dưỡng công tác quản, giải quyết dứt điểm hoàn tất các chương trình, khóa học quản lý Giáo dục, trung cấp chính trị cho các đồng chí trong Ban giám hiệu, các cán bộ cốt cán trong nhà trường trong thời gian đến. Đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện tinh thần quản lý sự thay đổi, đề ra sứ mệnh phát triển của nhà trường trong 5 năm đến.
Tiếp tục củng cố và xây dựng các tổ chức chính trị trong nhà trường vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng trong nhà trường đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng các nghị quyết và thực hiện thành công nghị quyết các đại hội chi bộ trong các nhiệm kỳ đến, tập trung hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng để đảm đương các vai trò chủ chốt các tổ chức chính trị trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và các NQ đề ra. Giữ vững danh hiệu chi bộ “ Trong sạch vững mạnh”
Tăng cường các giải pháp thanh, kiểm tra về chuyên môn, về công tác quản lý các hoạt động dạy và học tại trường, quản lý việc sử dụng CSVC, thiết bị dạy học.Quản lý công tác dạy, học thêm. Đổi mới công tác quản lý một cách khoa học, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng và áp dụng sáng tạo các qui trình quản lý mới nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, xây dựng đội ngũ vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo; làm niềm tin cho ngành, cho địa phương, cho nhân dân về hiệu quả và chất lượng giáo dục tại trường.
Chỉ đạo tốt các giải pháp về thực hiện các cuộc vận động “ Hai không ”, cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tư tưởng Hồ Chí Minh về “ nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân ” đối với CBCC, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, cuộc vận động phong trào xây dựng “ THTT- HSTC”. Cải tiến công tác thi đua, tiếp tục thực thực hiện cải cách hành chánh, ghi nhận và kịp thời khích lệ các cá nhân, tập thể có những thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua của nhà trường.

          VII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA:
         
1. Lãnh đạo:
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.
- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến sự phát triển của đơn vị..
- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
          2. Các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.
           3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.
- Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
           4. Các cơ quan chức năng (chính quyền địa phương, UBND huyện Núi Thành):
- Hỗ trợ tài chính, các hạng mục công trình xây dựng cho nhà trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.
          5. Hội cha mẹ học sinh:
          - Kết hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục đạo đức học sinh, cùng tham gia với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
          6. Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh:
- Đối với HS: Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi. Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển chung của trường

VIII. KẾT LUẬN:
Kế hoạch chiến lược là bản kế hoạch nhằm định hướng, thể hiện hình ảnh hiện thực trong tương lai mà nhà trường mong muốn đạt tới và các giải pháp chiến lược để đạt được trên cơ sở khả năng hiện tại bảo đảm cho nhà trường có được sự phát triển cao hơn. Kế hoạch chiến lược còn góp phần phát triển tư duy chiến lược cho hiệu trưởng trường phổ thông trong điều kiện tăng cường vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường. Do đó, nội dung kế hoạch chiến lược cần được thảo luận chu đáo từ mọi thành viên của nhà trường để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch và làm cho mục tiêu của kế hoạch trở nên dễ thực hiện. Muốn vậy thì người hiệu trưởng phải huy động được mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường, tận dụng thời cơ có được, phát huy hết thế mạnh của nhà trường, hạn chế những mặt yếu kém, vượt qua những thử thách khó khăn để kế hoạch chiến lược của nhà trường phát huy hết giá trị.

IX. KIẾN NGHỊ:
1. Đối với tỉnh Quảng Nam:
Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho nhà trường để nhà trường hoạt động có hiệu quả.
2. Đối với huyện Núi Thành:
Quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng cơ bản, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho nhà trường hoạt động có hiệu quả.
Quy hoạch và xây dựng khu giáo dục TDTT hiện đại
3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Cân đối giáo viên bộ môn đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định.
Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời tư vấn giúp đỡ để nhà trường hoạt động có hiệu quả.
Có cơ chế luân chuyển giáo viên hợp lí để nhà trường ổn định về nhân sự tập trung cao nhất cho mục tiêu phát triển nhà trường.
4. Đối với trường:
Nghiên cứu kỹ bản kế hoạch chiến lược, thảo luận, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến xây dựng cho bản kế hoạch để bản kế hoạch trở nên tối ưu, đáp ứng cao nhất cho yêu cầu phát triển của nhà trường.
Nỗ lực phấn đấu hết mình để mục tiêu, sứ mệnh của Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Phan Bá Phiến giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
 
PHÊ DUYỆT CỦA ĐỊA PHƯƠNG                                   

 
PHỤ TRÁCH HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
File anh chu ki HT

Trương Thanh Tuấn

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC 


 

Nguồn tin: Trường THCS Phan Bá Phiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


truonghoc edu vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây