HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM (21/4 ) LẦN THỨ 8/2021  

 •   19/04/2021 07:04:45 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
“Ngày sách Việt Nam 21/4 ” Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Hội thi Văn học-Học văn tỉnh Quảng Nam 2021

 •   14/04/2021 09:58:32 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I-NĂM HỌC: 2020-2021

 •   01/04/2021 02:07:11 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục.
Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam của UBND tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.
Căn cứ Hướng dẫn số: 132/PGDĐT-THCS, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của phòng GD&ĐT Núi Thành về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Căn cứ vào Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THCS Phan Bá Phiến.
Nay trường THCS Phan Bá Phiến báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trọng tâm trong học kỳ I năm học 2020-2021 và một số nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 •   31/03/2021 10:41:41 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ công văn số 2034/SGDĐT ngày 26/11/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường và thực hiện hồ sơ điện tử;
Căn cứ công văn số 12/PGDĐT ngày 26/01/2021 của PGDĐT huyện Núi Thành về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường;

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 •   31/03/2021 10:21:35 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược của trường Trung học sơ sở Phan Bá Phiến là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Núi Thành về đổi mới giáo dục phổ thông. Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, trường THCS Phan Bá Phiến xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau.

Bài giảng E-learning trường THCS Phan Bá Phiến - Núi Thành

 •   19/03/2021 02:38:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng E-learning trường THCS Phan Bá Phiến - Núi Thành

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4/2018

 •   15/03/2021 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20, 21/4/2018 trường THCS Phan Bá Phiến đạt giải nhì trong cuộc thi Tuyên truyền giới thiếu sách nhân ngày đọc sách Việt Nam 4/2018 tổ chức Tại Trung tâm văn hóa Huyện Núi Thành.

TRƯỜNG THCS PHAN BÁ PHIẾN TỔ CHỨC SINH HOẠT 26/3/2018

 •   15/03/2021 12:04:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 •   14/03/2021 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015-2020 và tầm nhìn những năm tiếp theo nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây